De Energiewal

Ecological Management Institute BV (EMI) en haar partners staan op de voorgrond bij het adresseren van de groeiende vraag naar groene stroom en de uitdagingen omtrent netcongestie. In Nederland, waar ruimte een schaars goed is, worden windmolens overal toegejuicht, behalve wanneer ze te dicht bij ons eigen huis komen te staan. Het idee van zonnepanelen op daken wordt breed gedragen, terwijl de aanleg van zonneparken in natuurgebieden of op agrarische grond als onwenselijk wordt beschouwd. Ondanks deze tegenstrijdigheden, is de noodzaak voor meer groene energie, zowel voor industriegebieden als voor de productie van waterstofgas via elektrolyse, onontkenbaar. Hier biedt de Energiewal een veelbelovende oplossing voor, door innovatief in te spelen op deze complexe vraagstukken.

De productie van de panelen vindt plaats in Nederland onder licentie, wat de lokale economie en innovatie ten goede komt. Een bijzonder aspect van het plan is de unieke opstelling van de panelen in sandwichvorm, gemaakt van bamboe. Dit houdt in dat de panelen in een soort omgekeerde V-configuratie worden geplaatst, waarbij aan beide zijden drie panelen boven elkaar worden gepositioneerd, elk met een breedte van 1,024 meter. Deze configuratie neemt in de breedte slechts ongeveer 1,5 meter in beslag over een lengte van 3 kilometer, waardoor efficiënt gebruik wordt gemaakt van de beschikbare ruimte. Voor de energieopslag worden batterijen gebruikt die in 20 kubieke meter containers worden aangeleverd. Deze zijn afkomstig van Ampowr en zijn uitgerust met geïntegreerde omvormers en een Energie Management Systeem (EMS), wat bijdraagt aan een efficiënte en duurzame energievoorziening.

Productie start in 2024

  • Wij bouwen de panelen in een sandwich opstelling, dat betekend dat wij de panelen als het ware ruggelings tegen elkaar plaatsen en dan aan de grondzijde uitklappen. Wij plaatsen over de afstand van de drie kilometer 18.000 panelen waardoor wij een jaar productie hebben van 21.690.000 kilowatt.
  • Dat betekent een dagproductie van 59.425 kWh.
  • Wij vertrouwen erop dat wij in november 2024 de productie kunnen opstarten.
  • De prijzen van de groene stroom passen binnen de huidige grootverbruik markt.

Onze projecten

Bekijk hier de geweldige projecten waar wij aan mogen werken.

Ecological Management Institute

Ecological Management Institute
Geertruida van Lierstraat 75
Amsterdam

P.O. box 15641
1001 NC Amsterdam

Phone: + 31 (0)6 22 92 89 63
E-mail:info@ecomani.eu

Ecological Management Institute
Geertruida van Lierstraat 75
Amsterdam

P.O. box 15641
1001 NC Amsterdam

Phone: + 31 (0)6 22 92 89 63
E-mail: info@ecomani.eu