Veelgestelde vragen over zonnepanelen

Op deze pagina staan alle veelgestelde vragen over zonnepanelen en projecten welke we hebben aangaande zonnepanelen.

Hoe gaat het met het onderhoud?

Per paneel wordt er een kleine bijdrage gerekend voor onderhoud, schoonmaken en verzekering. Deze bijdrage wordt meegenomen in het rendement. Dat laatste is dus een netto rendement.

Hoe werkt het virtueel salderen?

Virtueel salderen is het opwekken van energie op een dak, deze energie terugleveren aan het energienet en vervolgens dezelfde hoeveelheid energie weer afnemen. Je wekt dan virtueel je eigen energie op door groene energie aan het net toe te voegen.

Hoe word ik lid?

Iedereen kan lid worden van de coöperatie. Dat doe je door €15,- over te maken naar de rekening van de Coöperatie. Elk lid krijgt een ledenovereenkomst toegestuurd. Aan de hand daarvan kun je beslissen of je panelen wil afnemen. Mocht je daarvan afzien dan krijg je de €15,- terug gestort.

Hoe wordt omgegaan met de opbrengst?

Jaarlijks geven wij de opbrengst van de panelen door aan onze energieleverancier. Op het dak van de Coöperatie kan dat Qurrent of Greenchoice zijn. Zij verrekenen de opbrengst met de jaarrekening van de deelnemers. De jaarrekening moet worden gepubliceerd en is openbaar. Vrijwel alle inkomsten van de coöperatie komen ten goede aan de deelnemers.

Hoeveel ervaring heeft Ecological Management Institute?

EMI is koploper op het gebied van Duuzame Energie Projecten in Nederland. We worden regelmatig genoemd in de krant als een succesvol voorbeeld.

Investeren in certificaten

Bij het investeren in zonnepanelen koop je een minimum van 5 certificaten (maximum is 80). De coöperatie krijgt de SDE+ subsidie en levert de stroom terug aan het net. Uit die opbrengsten vloeit een resultaat terug en dat keren we uit aan de houders van certificaten. Omdat er een goede schatting kan worden gemaakt van de totale opbrengst kunnen we ook een rendement garanderen. Dat rendement is variabel, aan de hand van de investeringen tussen de 5% en 8%. De investering heeft geen fiscaal voordeel in Box 3. De panelen en de installatie zijn volledig verzekerd. De coöperatie moet zoals elke coöperatie elk jaar zijn jaarcijfers openbaar maken. Op de panelen zit 20 of 25 jaar garantie (afhankelijk van het dak en de panelen. Vraag dat gerust na) deze hebben een verwachte levensduur van 30 jaar. Daarnaast is er een onderhoudscontract om de installatie energie te laten opwekken. Investeringen in zonne-energie zijn lange termijn investeringen. Daarom zijn we content dat het duurzaamheidsfonds van de gemeente Amsterdam vertrouwen in ons hebben uitgesproken. Het rendement is doorgerekend door de TU Delft. We kunnen dat garanderen. Feitelijk ben je aandeelhouder van een groen project. Door deel te nemen behaal je een goed resultaat en maak je een groen project mogelijk.

Is deelnemen echt rendabel?

Ja, deelnemen is echt rendabel. Een voorzichtige inschatting is dat we een rendement op de panelen hebben van 5-8%. Het project heeft een terugverdientijd van minder dan 10 jaar en er zit twintig jaar garantie op de panelen. De verwachting is dat ze minimaal 30 jaar meegaan.

Is er een minimale inleg?

Minimaal moeten er binnen de postcoderoos 2 panelen worden afgenomen de prijs die hiervoor is vastgesteld is afhankelijk van het dak tussen de € 350 en € 400 per paneel. Daar zijn alle kosten, omvormers, kabels, aanleg en aansluiting etc. bij inbegrepen. (je kan zelf betalen, dan krijg je jaarlijks een rendement, of je kan ze laten voorfinancieren vanuit het Duurzaamheidsfonds van de gemeente Amsterdam). Daarnaast worden er eenmalig administratiekosten gerekend € 15 om lid te worden van de coöperatie. Bij een SDE+ project is er een minimum van 5 certificaten en een maximum van 80.

Kan iedereen meedoen?

Slotania en Wetering vallen onder de “Postcode regeling”. Bewoners die wonen in de omgeving van de postcodes kunnen meedoen. Voor welke postcode, stuur een mail naar info@ecomani.eu met uw vraag.

Woon je niet in deze postcodes dan heeft EMI ook projecten in andere delen van Amsterdam. Vraag er gerust naar. Bij de SDE+ regeling projecten kan iedereen aan deelnemen en zijn er geen beperkingen wat betreft postcodes.

Ledenovereenkomst?

De ledenovereenkomst is het contract tussen de bewoner en de coöperatie. Daarin staat beschreven wat de verplichtingen zijn van de coöperatie naar haar leden, hoe de panelen over te dragen zijn en hoeveel panelen je bezit. Wanneer beide partijen deze overeenkomst hebben getekend is deze rechtsgeldig.

Wanneer worden de panelen geplaatst op de daken van Slotania en Wetering in Amsterdam?

De panelen worden geplaatst wanneer we 80% van de panelen hebben verkocht. We beginnen de campagne in mei 2017 en denken voor de zomer “rond” te zijn.

Wat als de panelen afbranden.

De installatie is volledig verzekerd. Bij brand of schade zal de verzekering uitkeren.

Wat als ik zelf verhuis?

Als jezelf verhuist (buiten de postcoderoos) kan er in overleg met de coöperatie worden bekeken of de panelen kunnen worden teruggenomen en aan een andere afnemer/ bewoner kunnen worden doorverkocht (of geleend wanneer ze zijn gefinancierd vanuit het Duurzaamheidsfonds van de gemeente Amsterdam).De ledenovereenkomst die je als deelnemer aangaat geeft hier uitgebreide informatie over.

Werken jullie altijd samen met 1 energieleverancier?

Wij werken met groene energiemaatschappijen als Greenchoice en Qurrent. Wij kiezen op het moment van installeren voor de beste partij.

Wie betaalt er BTW?

We krijgen heel veel vragen binnen over BTW. Deelnemers betalen geen BTW over de panelen, de coöperatie wel. De Prijs van een paneel is zonder BTW.

Wordt er een nieuwe elektra aansluiting aangelegd?

Afhankelijk van de situatie komt er veelal een nieuwe aansluiting en slimme meters. De meterstanden dienen op afstand door Liander te worden vastgesteld een doorgegeven aan de belastingdienst, bij Postcoderoos. Bij SDE+ geeft Liander de meterstanden door aan het ministerie van financiën.

Wordt er een vergoeding betaald voor het gebruik van het dak?

Afhankelijk van de overeenkomst met de VvE.

Zijn er statuten?

De coöperatie heeft uiteraard statuten. Deze zijn op te vragen bij het bestuur.

Onze projecten

Bekijk hier de geweldige projecten waar wij aan mogen werken.

Ecological Management Institute

Ecological Management Institute
Geertruida van Lierstraat 75
Amsterdam

P.O. box 15641
1001 NC Amsterdam

Phone: + 31 (0)6 22 92 89 63
E-mail:info@ecomani.eu

Ecological Management Institute
Geertruida van Lierstraat 75
Amsterdam

P.O. box 15641
1001 NC Amsterdam

Phone: + 31 (0)6 22 92 89 63
E-mail: info@ecomani.eu