Visie

Toplumla ilgili vizyonumuz, doğal kaynakların dünyadaki tüm insanlar tarafından barışçıl bir şekilde kullanılmasını temel almaktadır.

Ecological Management Institute, çok farklı konularda bilgi sahibidir. Vizyonumuz dâhilinde doğal rezervlerin sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasına önem veriyoruz. Böylelikle kaynaklar tükenmeden dünyamızdaki büyüme ve refah devam edebilecektir.

Dünyadaki doğal kaynakların kullanımı ve dünya nüfusunun artan gereksinimlerinin karşılanması ancak dünyanın hepimize ait olduğu fikrinden yola çıkılması hâlinde başarıyla uzlaştırılabilir. Bu bağlamda sermaye, daha iyi bir gelişimi gerçeğe dönüştürmenin aracıdır. Bu gelişimle kastettiğimiz daha iyi evler, daha iyi iş, daha iyi rekreasyon, daha iyi seyahat ve daha iyi eğitimdir.

Buradaki amacımız daha az refaha sahip olan milyonlarca kişiyi göz ardı ederek sermayeyi sadece sermaye sahiplerinin zenginleşmesi için kullanmak değildir. 

Vizyonumuz sizlerin katkılarıyla modern ve yenilenmiş teknikleri bir araya getirmektir. Ticari faaliyetler, doğru bilgi ve sermaye bu vizyonun birer parçasıdır. Sıradan insanların da bu bilgiden yararlanabilmesi ve daha büyük hedeflere ulaşılabilmesi için bu unsurlara ihtiyaç vardır.

Ecological Management Institute

Ecological Management Institute
Geertruida van Lierstraat 75
Amsterdam

P.O. box 15641
1001 NC Amsterdam

Phone: + 31 (0)6 22 92 89 63
E-mail:info@ecomani.eu

Ecological Management Institute
Geertruida van Lierstraat 75
Amsterdam

P.O. box 15641
1001 NC Amsterdam

Phone: + 31 (0)6 22 92 89 63
E-mail: info@ecomani.eu